ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดการพนัน

มีนักวิชาการหลายท่านหรือแม้แต่หลากหลายองค์พยายามที่จะศึกษาแล้ค้นหาสาเหตุของการคิดพนัน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คน ๆ หนึ่งติดการพนันได้  แต่ก็พอจะระบุได้พอคร่าวๆ ถึงปัจจัยเสี่ยงที่สนับสนุนให้คนติดการพนันได้ ดังนี้

  1. อายุ มีผลการสำรวจที่หลากหลายต่างระบุว่า เยาวชนที่อายุน้อยจะถูกชักจูงหรือล่อลวงให้เข้าไปสู่วงจรพนันได้ง่ายกว่าด้วยความสามารถทางสติปัญญาหรือประสบการณ์ที่มีจำกัดตามวัย และหากเริ่มหัดเล่นการพนันตั้งแต่อายุน้อยย่อมมีความเสี่ยงในการติดการพนันมากกว่าผู้ที่เริ่มเล่นพนันตอนอายุมาก ผลสำรวจย้อนหลังกลุ่มผู้ใหญ่ที่ติดการพนันซึ่งก่อปัญหาสุขภาพหรือก่อให้เกิดปัญหาสังคม พบว่ามีประวัติเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกตอนอายุยังน้อย
  2. เพศ ปัจจัยด้านเพศนั้นมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากกว่าเพศหญิงอย่างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลิกลักษณะและความคิดของเพศชายมักชอบการแข่งขัน ท้าทาย มีความเสี่ยง กล้าได้กล้าเสียมากกว่าเพศหญิง นำไปสู่ความสนใจทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันท้าทายมากกว่าเพศหญิง
  3. อิทธิพลจากครอบครัวหรือตัวต้นแบบที่เล่นพนัน การที่มีสมาชิกในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ญาติพี่น้องเล่นการพนันย่อมมีผลต่อการเล่นพนันและนำไปสู่การติดการพนันในที่สุด ซึ่งงานวิจัยหลายเล่มได้ผลตรงกันว่าเยาวชนที่เล่นการพนันมักมีคนในครอบครัวเล่นการพนันด้วย และคนที่มีอิทธิพลต่อการติดการพนันมากที่สุด คือ บิดาหรือมารดา หากอธิบายในแง่การเป็นตัวแบบหรือต้นแบบของเด็กหรือเยาวชยนั้น พ่อแม่คือผู้มีอิทธิพลต่อการถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเด็กมากที่สุด เด็กที่รู้สึกว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องปกติเพราะเนื่องจากเห็นจนเคยชินหรือเคยเล่นกับคนในครอบครัวหรือไปอยู่ในสถานที่เล่นพร้อมพ่อแม่
  4. พันธุกรรม หากเยาวชนคนใดมีพันธุกรรมหรือยีนที่เสี่ยงต่อการติดการพนันซึ่งได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษก็อาจมีโอกาสติดการพนันได้มากกว่า หรือพูดง่าย ๆ ว่าการส่งผ่านทางพันธุกรรมของบิดามารดาหรือบรรพบุรุษสู่เด็กมีผลให้เด็กเล่นหรือติดการพนันได้ หากบิดามารดาเป็นผู้ติดการพนัน ลูกจะมีโอกาสได้รับยีนติดการพนันเช่นกัน ซึ่งการแสดงออกมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ ชอบเล่นการพนัน ติดการพนันได้ด้วยตนเอง หรืออาจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ติดการพนันง่ายกว่าคนที่ไม่มียีนติดการพนัน

Author: VISION

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *